Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Intencje mszalne

od 24 marca do 31 marca 2019 r.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 24 marca 2019 r.

7.00 - Za ++ Bronisławę i Franciszka KNYPS oraz ++ Annę i Józefa KNYPS. (Ks. Proboszcz)

9.00 - 1) Za + Antoniego BŁACHUT, dwie ++ żony Marię i Lucynę SAPU­ŁA-BŁACHUT, + siostrę Annę, ++ rodziców Fran­cisz­kę i Augustyna, ++ braci Augustyna i Alojzego i ++ szwagrów Alojzego i Stanisława. (Ks. KIEDOS)

2) Do N.S.P.J. przez wstaw. M. Bożej i świętych Patronów, z podzięk. za o­trzy­mane łaski, z proś­bą o zdrowie i da­ry Ducha Św. w dorosłym życiu dla sy­nów Szymona i Pawła z okazji 18-tych urodzin. (Ks. Proboszcz)

11.00 - 1) Za ++ rodziców Barbarę i Andrzeja GWIZDOŃ, ++ dziadków Józefę i Karola MACIEJOWSKICH, Helenę i Sta­ni­sła­wa GWIZ­DOŃ, + szwagra Józefa KOTORC, ++ Tomasza POKUSA, + Czesława MACIEJOWSKIEGO i + Jana PIE­TROŃ­CA od Krzysztofa z rodziną. (Ks. Proboszcz)

2) Do N.S.P.J. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o pozytyw­ne wyniki egzaminów dla Tymo­te­usza. (Ks. KIEDOS)

15.00 - Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

Poniedziałek – 25 marca 2019 r. /Uroczystość Zwiastowania Pańskiego/

18.00 - 1) Za ++ rodziców Wandę i Tadeusza i ++ ich rodziców i rodzeństwo. (Ks. Proboszcz)

2) Za ++ Mariannę i Stanisława KOT, dwie ++ córki Janinę i Teresę o­raz + wnuczkę Annę i ++ z rodziny z obojga stron. (Ks. KIEDOS)

18.45 - Różaniec za parafię, prowadzi VII Róża Różańcowa.

Wtorek – 26 marca 2019 r.

8.00 - Za + Alfreda BROŻEK w rocznicę śmierci i jego ++ rodziców Jana i Marię. (Ks. Pro­boszcz)

8.45 - Nowenna do św. Antoniego.

Środa – 27 marca 2019 r.

18.00 - 1) Do N.S.P.J. przez wstaw. M. Bożej i św. Józefa, z podzięk. za odebra­ne łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błog. Boże dla Ewy z o­kazji urodzin. (Ks. Proboszcz)

2) Za ++ rodziców oraz ++ z rodzin BADURA, BASZCZYŃSKI, BUJA i JANUSZ. (Ks. KIEDOS)

Czwartek - 28 marca 2019 r.

17.30 - Adoracja i Koronka w intencji ks. Proboszcza i ks. Witolda.

18.00 - 1) Za + brata Stefana JANAS w rocznicę śmierci, ++ rodziców Stefanię i A­dama JANAS, Ignacego STRACH i ++ z ro­dzin HANZEL, HENING, MAREK, CZECH oraz ++ Zofię, Elżbietę i Wincentego WOJTOŃ i Marię WAWRZUTA. (Ks. KIE­DOS)

2) Za + mamę Zofię GRUBARCZYK w VIII rocznicę śmierci, + Bronisława GRUBARCZYK oraz ++ Krystynę i Piotra RASZKA. (Ks. Proboszcz)

Piątek - 29 marca 2019 r.

17.00 -               Droga Krzyżowa.

18.00 - 1) Do Op. Bożej, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla Zbigniewa z o­ka­zji 66-tej rocznicy urodzin. (Ks. Proboszcz)

2) Za + Edwarda SZIMKE od Danuty CZYŻ z rodziną. (Ks. KIEDOS)

Sobota - 30 marca 2019 r.

11.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.00 - 1) Za ++ Andrzeja i Barbarę GWIZDOŃ oraz + Czesława MACIEJOW­SKIEGO od Anny MACIEJOWSKI z synami. (Ks. KIEDOS)

2) Za ++ rodziców Stefanię i Teodora WALICZEK, brata Andrzeja, bratanka Mirosława, Władysława PIECZARA i ++ dziadków z obojga stron. (Ks. Pro­boszcz)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  31 marca 2019 r.

7.00 - Za + mamę Elżbietę KNOBLOCH w I-szą rocznicę śmierci i + męża Józefa. (Ks. Pro­boszcz)

9.00 - Za + Stanisława PASTERNY i + córkę Urszulę. (Ks. Proboszcz)

11.00 - Do Op. Bożej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, łaskę żywej wiary i Boże błog. dla dzieci przyj­mujących sakrament Chrztu Św. (Wojciecha, Szymona GROCHOWINA i Natalii, Małgorzaty ŻE­BROW­SKIEJ), a także o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bo­żej dla Julii PYKA i Jakuba KARUT z okazji I-szej rocznicy urodzin i chrztu oraz dla ich rodziców i chrzestnych. (Ks. Proboszcz)

15.00 - Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.