Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Intencje mszalne

od 18 marca do 25 marca 2018 r.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 marca 2018 r.

7.00 - Za + Wiktora CZYŻ w XXII rocznicę śmierci od żony Krystyny z rodziną. (ks. Kubecki)

9.00 - 1) Za ++ męża Alojzego PARZYK, syna Franciszka, ++ rodziców Karola i Zofię BURIAN i dusze w czyśćcu cierpiące. (Ks. Kiedos)

2) Za ++ braci Karola i Andrzeja RAK, ++ rodziców oraz ++ z rodziny: RAK, GRUSZCZYK, SZYMALA, HEROK i FICEK. (ks. Kubecki)

11.00 - 1) Przez wstaw. N.M.P. Królowej Polski o łaskę zbawienia dla Emilii i Emila PALOWSKI w rocznicę śmierci z zięciem Piotrem ZIPCER. (Ks. Proboszcz)

2) Za ++ Zbigniewa i Tadeusza STRZELCZYK, Martę i Antoniego LASZ­CZAK, Józefa GABZDYL i ++ z rodziny. (Ks. Kiedos)

15.00 - Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

PONIEDZIAŁEK – 19 marca 2018 r. /Urocz. św. Józefa, Oblubieńca NMP/   

18.00 - 1) Do N.S.P.J. przez wstaw. Św. Józefa, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosł. i wszelkie łaski za otrzymane za wstawiennictwem św. Patrona dla ks. prof.. Józefa KIEDOS i dla nadzwyczajnego szafarza Józefa PYKA z okazji imienin. (Ks. Kiedos)

2) Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa POMPER i ++ z rodzin SUCHY i POMPER. (Ks. Proboszcz)

3) Za + Józefa GAŃCZARCZYK i ++ z rodziny. (Ks. Sopicki).

18.45 - Różaniec w intencji parafii - V Róża Różańcowa

WTOREK – 20 marca 2018 r.   

8.00 – 1) Za + mamę Zofię GRUBARCZYK w rocznicę śmierci, + Bronisława GRUBARCZYK oraz ++ Krystynę i Piotra RASZKA. (Ks. Proboszcz).

8.45 - Nowenna do św. Antoniego. (Ks. Proboszcz)

ŚRODA – 21 marca 2018r.   

18.00 - 1) Za + Józefa SOJKA oraz ++ rodziców, dzieci, zięciów, synowe i + Zofię WOJTOŃ. (Ks. Proboszcz)

2) Za + Józefa NIEMCZYK od córki Joanny z rodziną. (Ks. Kiedos)

18.45 - Wieczór uwielbienia.

CZWARTEK – 22 marca 2018 r.

17.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu.

18.00 - 1) Za ++ Anielę i Emila KŁAPTOCZ ich ++ córki Martę i Emilię, syna Henryka i synową Marię oraz + Beatę SZCZOTKA. (ks. Kiedos)

2) Za ++ Rozalię, Emilię, Józefa i Stanisława PYKA oraz ++ z rodziny PYKA, SOJKA, WALICZEK, PIWOWARCZYK i NIEDZIELA. (Ks. Proboszcz)

3) Z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla  Marka w dniu urodzin  i jego rodziców. (Ks. ZAHRAJ)

PIĄTEK – 23 marca 2018 r.

17.00 - Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży. (ks. ZAHRAJ)

18.00 - 1) Za + Jana PARZYK w VI rocznicę śmierci i ++ z rodziny BRYŁA, PARZYK, CZERWIEŃ, WOLANIN i MILER. (ks. ZAHRAJ)

2) Do NSPJ przez wstaw. Matki Bożej, z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o błogosł. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla Szymona i Pawła BŁACHUT z okazji urodzin. (Ks. Kiedos)

SOBOTA – 24 marca 2018 r.

11.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci. (Ks. Kubecki)

18.00 – 1) Za + Eugeniusza MENDREK, ++ rodziców Ludwika GRUSZKA i Stefanię GRUSZCZYK oraz ++ dziadków z obojga stron. (ks. Kiedos)

2) Za ++ rodziców Władysławę i Józefa KARPIEL, Władysława i Wandę SUCHY i ++ Ewę GUCIŃSKĄ, Halinę ŁABAJ i Zofię LORAŃCZYK. (Ks. Proboszcz)

3)  Za + dziadka Stanisława w 36-tą rocznicę śmierci. (Ks. ZAHRAJ)

NIEDZIELA PALMOWA  25 marca 2018 r.

7.00 - Do N.S.P.J. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże błogosł. i szczęśliwe rozwiązanie dla Marii MOCZEK z okazji urodzin i imienin. (Ks. ZAHRAJ)

9.00 - 1) Za + Antoniego BŁACHUT, dwie ++ żony Marię i Lucynę SAPUŁA-BŁACHUT, siostrę Annę, braci Augustyna i Alojzego, szwagrów Alojzego i Stanisława oraz ++ rodziców Franciszkę i Augustyna. (Ks. Kiedos)

2) Za ++ Mariannę i Stanisława KOT, dwie córki Janinę i Teresę, wnuczkę Annę oraz ++ z rodziny z obu stron. (Ks. Proboszcz)

11.00 - 1) Do Opatrzności Bożej z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błogosł., zdro­wie i żywą wiarę dla Macieja, Łukasza MALIK z okazji przyjęcia Chrztu Św., oraz o potrzebne łaski dla jego rodziców i chrzestnych . (Ks. Proboszcz)

2) Do N.S.P.J. przez wstaw. M. Bożej, św. Katarzyny Sieneńskiej i św. Grzegorza Wielkiego, z podzięk. Panu Bogu za dar życia, wszelkie dobro i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, Boże błogosł., łaskę pokory, gorliwości i zdrowia do wypełnienia woli Bożej w życiu dla Bożeny i Grzegorza MIESZCZAK, synowej Aleksandry, wnuka Tymoteusza z okazji urodzin, a także o błogosł. Boże dla synów Waldemara, Bartłomieja, Kamila i Adama z żonami, Marka, wnucząt oraz w int. zgody, szacunku i miłości dla całej rodziny. (Ks. Kiedos)

3) Do Opatrzn. Bożej, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błogosł. Boże i zdrowie dla męża Zbigniewa z okazji urodzin. (Ks. ZAHRAJ)

15.00 - Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.