Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Intencje mszalne

od 11 do 18 listopada 2018 r.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11 listopada 2018 r.

Święto - 100. rocznica odzyskania niepodległości.

7.00 - Do N.S.P.J. z podzięk. i prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Leopolda RUCKIEGO z okazji urodzin. (Ks. ZAHRAJ)

9.00 - 1) Za ++ rodziców Józefa, Rozalię i Emilię PYKA, + brata Stanisława, + męża Alojzego WALICZEK, ++ siostrę i szwa­gra, An­toniego i Jad­wigę PYKA, ++ dziadków z obojga stron i ++ z rodzin: WALICZEK, PYKA, SOJKA, GUTAN, KRAL, NIE­­­­DZIE­­LA i OLSZOWSKI. (Ks. KIEDOS)

2) Za ++ Józefa KNOBLOCH w 30-tą rocznicę śmierci, ++ żony: Helenę i Elżbietę, + córkę Małgorzatę, ++ synów: Fran­cisz­­ka, Wincentego i An­toniego, synową Annę, zięciów Janów, wnuczkę Małgorzatę, prawnuka Damiana oraz za ++ z ro­dzin: KNOBLOCH, BURIAN, BEDNORZ, DUTKA i PARZYK. (Ks. Proboszcz)

3) Za + tatę Józefa SUCHY oraz ++ z rodziny: SUCHY, URLICH, SZU­LIK, GAJDA i ZMIERTKA. (Ks. ZAHRAJ)

11.00 - 1) ZA PARAFIAN. (Ks. Proboszcz)

2) ZA OJCZYZNĘ. (Ks. KIEDOS)

15.00 - Nabożeństwo za Ojczyznę.

Poniedziałek – 12 listopada 2018 r. /św. Jozafata B-pa i męczennika/

18.00 - 1) Za ++ z rodzin: GLASER, SUCHY, SOBEL, NIEMCZYK, BIELA, DEC, ZAKRAJEWSKI, GALIŃSKI i RECMAN. (Ks. Proboszcz)

2) Za + Dominika GRULICH, za ++ rodziców z obojga stron oraz za + szwa­gra Zdzisława i za ++ z rodziny. (Ks.­ ZAHRAJ)

18.45 - Różaniec za parafię prowadzi Dziecięca Róża Różańcowa. (Ks.­ ZAHRAJ)

Wtorek – 13 listopada 2018 r. /św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polskich/

8.00 - 1) Za ++ Zofię i Tadeusza PRYMULA, za ++ dziadków, ++ rodziców chrzestnych i ++ z rodziny z obojga stron. (Ks. ZA­HRAJ)

2) Za żyjących i za ++ z rodzin: PAWLETA, BLAZY, KRUBASIK i KRUPA. (Ks. Proboszcz)

8.45 - No­­wenna do św. Antoniego. (Ks.­ ZAHRAJ)

Środa – 14 listopada 2018 r.

18.00 - 1) Za + Genowefę GAIK, + brata Stanisława i + Małgorzatę RUCKI. (Ks. Pro­boszcz)

2) Za ++ Ewę GUCIŃSKI, + Halinę ŁABAJ, + Zofię LORAŃCZYK, za ++ Wandę i Władysława SUCHY, ++ Emmę i Pawła BO­LEK i za ++ Helenę i Rudolfa SUCHY i za dusze w czyśćcu cierpiące. (Ks. ZAHRAJ)

3) Za dusze w czyśćcu cierpiące o Boże Miłosierdzie dla nich. (Ks. KIEDOS)

Czwartek  - 15 listopada 2018 r. /św. Alberta Wielkiego b-pa i d-ra K-ła/

17.30 - Adoracja Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie i Koronka do Boż. Miłosierdzia w intencji ks. proboszcza.

18.00 - 1) Za ++ zalecanych w wypominkach (Ks. KIEDOS)

2) Za ++ Marię i Franciszka SOCHA, ++ Barbarę i Jerzego CZYŻ, ++ Marię i Le­opolda SWAKON, za ++ z rodzin: SOCHA, CZYŻ i TUROŃ. (Ks. Proboszcz)

3) Za ++ Andrzeja i Barbarę GWIZDOŃ od cioci Geni z rodziną. (Ks. ZAHRAJ)

Piątek - 16 listopada 2018 r. /św. Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy/

18.00 - 1) Za ++ rodziców, ++ rodzeństwo i za ++ krewnych z rodzin BOŻEK i GAŃCZARCZYK. (Ks.­ ZAHRAJ)

2) Do Op. Bożej przez wstaw. M. Bożej, Matki Miłosierdzia, z podzięk. za o­trzy­­mane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdro­wie i dary Ducha Św. w dalszej po­słu­dze w parafii dla Małgorzaty z okazji imienin. (Ks. Proboszcz)

3) Do N.S.P.J. przez wstaw. M. Bożej, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla rodziny SUCHY. (Ks. KIE­DOS)

Sobota - 17 listopada 2018 r. /św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy/

18.00 - 1) W pewnej powierzonej intencji. (Ks. KIEDOS)

2) Za ++ polecanych w wypominkach. (Ks. Proboszcz)

3) Za + Paulinę TOMASIK od kuzyna Bronisława MOSKAŁY. (Ks. ZAHRAJ)

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA -  18 listopada 2018 r.

7.00 - Za ++ Albertynę i Teodora GRULICH, + wnuka Adama, ++ z rodzin: GRUSZCZYK, GRULICH, SUCHY, RAK, ISKRZYCKI i PA­LOWSKI. (Ks. Proboszcz)

9.00 - 1) Do N.S.P.J. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Basi z okazji 8-mej rocznicy urodzin. (Ks. KIEDOS)

2) Za ++ kapłanów: Ks. kan. Leopolda ZIELASKO i misjonarza ks. Zbigniewa KOZIOŁ. (Ks. ZAHRAJ)

11.00 - 1) Za ++ polecanych w wypominkach. (Ks. ZAHRAJ)

2) ZA PARAFIAN. (Ks. Proboszcz)

3) W pewnej powierzonej intencji. (Ks. KIEDOS).