Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Intencje mszalne

od 21 lipca do 28 lipca 2019 r.

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA -  21 lipca 2019 r.

7.00 - ZA PARAFIAN. (ks.­ Pro­boszcz)

9.00 - 1) Za + Jadwigę OCHODEK w 20-tą rocznice śmierci, + męża Józefa i ++ z rodziny. (Ks. Krzysztof)

2) Do N.S.P.J. przez wstawiennictwo Matki Bożej, z podzięk. za dar ży­cia, z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św. i zdrowie dla Nadii z okazji 10-tej rocznicy urodzin. (Ks. Proboszcz)

11.00 - 1) Za + męża Bolesława SOJKĘ w rocznicę śmierci, ++ Anielę i Alojzego ŻEBROK oraz za ++ z ro­dzi­ny SOJKA i ŻEBROK. (ks. Proboszcz)

2) Za + Marka SZYMALA w 7-mą rocznicę śmierci. (Ks. Krzysztof)

Poniedziałek – 22 lipca 2019 r. /święto św. Marii Magdaleny/

18.00 - Za + ks. Grzegorza DEWORA od grupy „Wieczernik”. (Ks. Proboszcz)

18.45 - Różaniec w intencji parafii, prowadzi I Róża Różańcowa. (Ks. Proboszcz)

Wtorek – 23 lipca 2019 r. /święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy/

8.00 - Do Op. Bożej, przez wstaw. Matki Najśw. z prośbą o szczęśliwy przebieg o­pe­racji i o zdrowie dla Mał­­­gorzaty. (Ks. Proboszcz)

8.45 - Nowenna do św. Antoniego.

Środa – 24 lipca 2019 r. /św. Kingi, dziewicy/

18.00 -   Za ++ Franciszkę, Karola i syna Władysława KOŁODZIEJ oraz za ++ dziad­­ków z obojga stron. (Ks. Pro­boszcz)

Czwartek - 25 lipca 2019 r. /św. Jakuba, Apostoła i św. Krzysztofa/

17.30 - Adoracja Najśw. Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

18.00 -   Za + Karola HYLA w rocznicę śmierci, + Irenę HYLA, ++ dziadków KUBACZ­KA i HYLA oraz za ++ He­le­nę, Krystynę i Piotra RASZKA oraz za + Fryderyka RECMAN i + Tadeusza HYLA i dusze w czyśćcu cier­piące. (Ks. Proboszcz)

Piątek - 26 lipca 2019 r. /św. Joachima i Anny, rodziców N.M.P./

18.00 -   Za ++ Marię i Jana MOSKAL, + synową Marię, ++ dziadków z obojga stron, + Marię BUDNER oraz za ++ z rodzin: MOSKAL, KORDELA i du­sze w czyśćcu cierpiące. (Ks. Proboszcz)

Sobota - 27 lipca 2019 r.

18.00 - Za + ciocię Anastazję PARZYK od rodziny KOCIERZ. (Ks. Proboszcz)

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 28 lipca 2019 r.

7.00 - Za ++ męża Czesława, Józefę i Karola MACIEJOWSKICH, ++ Natalię, Mariana i Leszka KOS, + Adama BAJUR i za ++ Barbarę i Andrzeja GWIZ­DOŃ. (Ks. Proboszcz)

9.00 - Za ++ Helenę i Stanisława MUZYK, Julię i Stefana OSTACHOWSKI, Helenę i Henryka WIERZBICKI, Zo­fię i Bronisława GRUBARCZYK, ++ braci Józefa, Stanisława i Edwarda, + zięcia Bogusława oraz za dusze potrzebujące modlitwy. (ks. Proboszcz)

11.00 - ZA PARAFIAN. (Ks. Proboszcz)