Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. TRWA MODLITWA RÓŻAŃCOWA W INTENCJI NASZEJ PARAFII, którą pro­wa­dzą po­szcze­­gól­­ne Ró­­­­że Ży­wego Ró­­­żań­ca. Jutro, w poniedziałek, poproszę o przy­go­to­wa­nie roz­wa­żań i po­pro­wa­dzenie mo­­dlitwy, w ra­­mach nabożeństwa majowego - II Ró­żę Różań­co­wą.

2. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

¯  wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika – obchodzimy we wto­rek, 21 maja; Odpust ku czci św. Jana N obchodzi dzisiaj kaplica w Jaworzu Na­łę­żu;

¯  24. rocznica pobytu papieża św. Jana Pawła II na terenie naszej diecezji (w Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu), przypada w środę, 22 maja;

¯  wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych – obchodzić będziemy w piątek, 24 ma­ja. Jest to również Dzień modlitwy za Kościól w Chinach;

3. NA­­BOŻEŃ­STWA MA­­­J­OWE W NASZYM KOŚCIELE SĄ ODPRAWIANE: dzi­siaj, w nie­dzie­le po południu o 15.00, we wtorek rano o 8.45, a w pozostałe dni tygodnia o 18.45. Serdecznie zapraszam w imieniu Matki Najświętszej.

4. DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH, odbędzie się w parafii w Mię­dzy­rze­czu  Górnym, w przyszłą niedzielę, 26 maja br.. Początek o godz:14:00. Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu wszystkich narzeczonych, szczęśliwie zakochanych, którzy planują u­dzielić sobie sakramentu małżeństwa w najbliższej przyszłości.

5. WYDAWANIE ŻYWNOŚCI w ramach unijnego programu, odbędzie się w środę, 22 maja w godzinach od 16.00 do 17.00 w naszym domu parafialnym.

6. ŚWIECENIA KAPŁAŃSKIE. W sobotę 25 maja br. o godz. 10.00 w kościele ka­te­dral­nym św. Mikołaja w Bielsku Białej, Ks. Bp Ordynariusz Roman PINDEL, udzieli 7 diakonom na­­szej diecezji święceń prezbiteratu. Kandydatów do święceń, polecajmy Panu Bogu w na­szych modlitwach. Na emeryturę, planuje przejść w tym roku 15 kapłanów, naszej diecezji, któ­­rym wiek i stan zdrowia uniemożliwia pełnienie czynnej służby kapłańskiej, tak więc de­fi­cyt personalny, osobowy w naszej diecezji wyniesie 8 księży. Ksiądz Biskup Ordynariusz już za­powiedział, że kilka parafii zostanie pozbawionych wikariuszy. Z tej prostej statystyki wy­ni­ka głęboka potrzeba modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie.

7. DZIEŃ MATKI jest szczególnym wezwaniem aby modlić się za nasze kochane matki, ma­my i mamusie – zarówno te żyjące jak i za te, które zakończyły już swoje ziemskie piel­grzy­mowanie. Uczynimy to szcze­gól­nie gorąco i serdecznie w przyszłą niedzielę, 26 maja.

8. „DAR NA 100-LECIE” to ogólnopolska akcja dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły, która rozpoczęła się wczoraj. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, naukowe i artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco zachęcam wszystkich do włączenia się w ten projekt. Szczegóły na plakacie wywieszonym na naszej tablicy w przedsionku kościoła i na stronie internetowej www.darna100.pl

9. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO odbędą się w naszym kraju przy­­szłą niedzielę 26 maja. To będą najważniejsze od dekad wybory europejskie. Mogą zu­peł­nie zmienić układ sił w Parlamencie Europejskim. I nadać nowy kierunek integracji lub … dezintegracji naszego kontynentu. Dlatego zmobilizujmy się i weźmy udział w tych wy­bo­rach. Polacy niezbyt chętnie biorą udział w tego typu wyborach. W 2014 r. frekwencja wy­bor­­cza w naszym kraju należała do najniższych w Unii Europejskiej – zagłosowało nie­speł­na 24% uprawnionych. Wielu zastanawia się na tym, czym się kierować w wyborach do eu­ro­par­­lamentu? Zgodność z nauczaniem Kościoła powinna być dla katolika najważniejszym kry­­terium w politycznych wyborach. Może się to jednak okazać niewystarczające, dlatego musimy też brać pod uwagę inne elementy. Dużą pomocą w podjęciu decyzji kogo wybrać? może posłużyć materiał zamieszczony w najnowszym „Gościu Niedzielnym”.

10. BADRZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W TEJ MSZY ŚW., za wspólną mo­dlitwę, podejmowane posługi liturgiczne oraz za dar materialny złożony dzisiaj na Die­ce­zjal­ny Dom Duszpasterski w Andrychowie. Bóg zapłać! W przyszłą niedzielę, kolekta prze­zna­czona będzie na potrzeby naszej parafii.