Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA:
2. święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – przypada jutro, w poniedziałek, 21 maja. W tym dniu obchodzimy Misyjny Dzień Chorych. Składka przeznaczona będzie na Dom Matki i Dziecka w Bielsku Białej. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św., serdecznie zapraszam jutro na Mszę św. o godz. 18.00, w swoich komunijnych strojach. W czasie tej Eucharystii dzieci te otrzymają różaniec i wraz z rodzinami oddają się w opiekę Matki Bożej. Dzieci wspierają swoją ofiarą Misje.
święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – przeżywać będziemy w najbliższy czwartek, 24 maja. Jest to zarazem Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.
wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera – przypada w sobotę, 26 maja. W tym dniu modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta DNIA MATKI. W tym dniu także Ksiądz Biskup Roman PINDEL udzieli święceń prezbiteratu diakonom naszej Diecezji w koś­ciele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku Białej o godz. 10.00. Kandydatów do święceń po­le­camy Panu Bogu w modlitwie.
3. NABOŻEŃSTWA MAJOWE, w naszym kościele są odprawiane: w nie­dzie­lę o godz. 15.00, we wtorek o 8.30, a w pozostałe dni tygodnia o 18.45. W ramach nabożeństwa, od pią­t­ku będziemy odmawiać nowennę do Opatrzności Bożej, przed Świętem Dziękczy­nie­nia.
4. MODLITWĘ RÓ­ŻAŃ­CO­WĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro, w poniedziałek, po­­­­­pro­wa­dzi­ła IV Róża Żywego Ró­żańca.
5. W LITURGII KOŚCIOŁA KOŃCZY SIĘ OKRES WIELKA­NO­C­NY. Zapewne są wśród nas i tacy, któ­rzy w tym świę­­tym cza­­sie, zaniedbując przykazania kościelne, nie po­­­­­jed­na­li się jeszcze z Bogiem poprzez wiel­ka­noc­ną spowiedź i Ko­mu­­nię św.. Mo­żna jesz­­­cze ten obowiązek speł­nić w tym ty­go­dniu, to jest do Uroczystości Tró­jcy Prze­­­naj­­świę­­t­szej.
6. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA! Ucz­niów klas II Gimnazjum i VII klas Szkoły Podstawowej zapraszam na comiesięczną katechezę w czwartek 24 maja o godz. 19.00. Młodzież zapraszam do sali na górze na probostwie.
7. CARITAS NASZEJ DIECEZJI WRAZ Z PARAFIĄ NAWIEDZENIA NMP W BIELSKU BIAŁEJ, zaprasza na III Diecezjalną Pielgrzymkę Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej  Bolesnej w Hałcnowie, w poniedziałek, 21 maja br. W programie: o 13.30 spowiedź św.; o 14.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa. Po Mszy św. błogosławieństwo lourdzkie, a potem około 15.30, spotkanie przy stole przed ołtarzem polowym przy bazylice.
8. 23. ROCZNICA POBYTU PAPIEŻA ŚW. JANA PAWŁA II NA TERENIE NA­SZEJ DIECEZJI przypada we wtorek ,22 maja. Nowennę ku czci św. Antoniego z Padwy odma­wia­my, w tym dniu po Mszy św. w ramach na­bo­żeń­­­stwa majowego. Intencje, prośby i podziękowania za wstawiennictwem św. Antoniego, można składać do koszyczka przy figu­rze w przedsionku koś­cio­­ła.
9. UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJprzypada w przyszłą niedzielę, 27 maja. Swój doroczny odpust pa­­rafialny ku czci Opatrzności Bożej obchodzi sąsiednia parafia w Jaworzu. Uroczysta suma odpustowa będzie odprawiona o godz. 12.00. Sumie od­pus­towej będzie przewodniczył ks. Robert SZCZOTKA, tegoroczny srebr­ny Jubilat kap­łań­stwa, a Słowo Boże wygłosi Ks. Prof. Józef BUDNIAK. Ks. Proboszcz tamtejszej parafii ser­decz­nie nas zaprasza.
10. SYMBOLE EUCHARYSTYCZNE, którymi możemy udekorować nasze domy, okna czy ołtarze na uro­czys­tość Bożego Ciała, są do nabycia w przedsionku kościoła.
11. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Bierach, zaprasza członkinie na zebranie sprawozdawcze połączone z Dniem Matki, które odbędzie się w czwartek, 24 maja br. o godz. 16.00 w Sali G.O.K. w Bierach.
12. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, za wspólnotę stołu Słowa Bo­żego i Eu­cha­rys­­tii oraz za dar materialny, który przeznaczymy dzisiaj na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie. W przyszłą niedziele, kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej pa­ra­­fii. Wszyst­kim życzę miłej nie­dzieli i dobrego tygodnia.