Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro, w po­­niedziałek, po­­­­­­pro­­­­wa­dzi­ła III Ró­ża Żywego Ró­żańca.

2. NOWENNĘ KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PAD­WY odma­wia­my we wtorek, po Mszy św.. Prośby i podziękowania za wstawiennictwem tego świętego, można składać do ko­­szyczka przy figurze w przedsionku koś­cio­­ła.

3. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

- wspomnienie N.M.P. z Góry Karmel - Matki Boskiej Szkaplerznejw po­­nie­­­­działek, 16 lipca;

- Bożemu Miłosierdziu oddajemy cześć w piątek, 20 lipca, z racji III piątku miesiąca. W związku z tym, po Mszy św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

4. NA KOLEJNY WIECZÓR UWIELBIENIA, zapraszamy w najbliższą środę po Mszy św. wieczornej około godz. 18.50.

5. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ ŚW. KRZYSZTOFA z parafialnym błogosławieniem kie­rowców i poświęceniem wszystkich pojazdów przeżywać będziemy w dniach od niedzieli 22 do niedzieli 29 lipca br.. W obie te niedzielę na zakończenie każdej Mszy św., będziemy u­dzielali specjalnego błogosławieństwa kierowcom, a potem przejdziemy przed kościół aby poświęcić pojazdy mechaniczne. Przy tej okazji będziemy zbierać ofiary w ramach Akcji św. Krzysztof 1gr za 1 km, jako formę pomocy dla misjonarzy posługującym na całym świecie, któ­rzy potrzebują środków transportu, aby nieść Chrystusa.

6. DOROCZNY ODPUST KU CZCI ŚW. MARII MAGDALENY, o­b­cho­dzić będzie pa­­­rafia w Mazańcowicach w przyszłą niedzielę 22 lipca br. we wspomnienie św. Marii Mag­daleny. Suma odpustowa o godz. 11.00. Do udziału w tej uroczystości zaprasza nas ks. Piotr GROCHOWICKI – administrator tej parafii.

7. W NASZYM DEKANACIE ORGANIZOWANA JEST PIELGRZYMKA DO ME­DU­GORIE, w dniach od 18 do 27 września br.. Koszt pielgrzymki to 180 euro + 500 zł. Za­pi­sy przyjmuje pan Janusz Duława. Więcej informacji na ten temat jest w naszej gazetce pa­ra­fial­nej oraz na plakacie w przedsionku kościoła.

8. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA APOSTOLATU MARYJ­NE­GO, NA JASNĄ GÓ­RĘ, DO CZĘS­TO­CHOWY, odbędzie się w sobotę, 28 lipca br.. Wyjazd z przed na­sze­­go kościoła o godz. 5.45 rano. Całkowity koszt, to 40 zł od osoby. Zaproszeni są człon­ko­wie Apostolatu Ma­ryj­ne­go, czciciele Matki Najświętszej oraz wszyscy chętni parafianie. Za­pi­sy w zakrystii. Przy zapisie trzeba podać numer PESEL. Dane te będą potrzebne do ubez­pie­czenia przejazdu i pobytu na Jasnej Górze.

9. OPŁATĘ PRENUMERATY ZA „GOŚCIA NIEDZIELNEGO” I INNE CZA­SO­PIS­MA RELIGIJNE ZA III KWARTAŁ, można składać w zakrystii u pana kościelnego.

10. SERDECZNE DZIĘKUJĘ OSOBOM, KTÓRE UREGULOWAŁY O­PŁA­TY Z­WIĄ­ZANE Z ZASTRZEŻENIEM MIEJSCA NA CMENTARZU, czy zwią­za­ne z pos­ta­wieniem pomnika, nowego nagrobka. Dzięki tym funduszom możemy zakończyć prace zwią­zane z remontem Grabarzówki i kaplicy pogrzebowej. Osoby, odpowiedzialne za dany grób, którym zakończyło się zastrzeżenie miejsca serdecznie zapraszam do kancelarii para­fial­nej w godzinach jej urzędowania tj. w poniedziałki od 19.30 do 20.30 oraz w środy i czwar­tki od 15.30 do 16.30.

11. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, wspólnotę stołu Słowa Bo­żego i Eu­cha­rys­­tii oraz za dar ma­te­rial­ny, który przeznaczymy dzisiaj na budowę Domu Księży Emerytów w Andrychowie. Wszyst­kim życzę miłej nie­dzieli i dobrego tygodnia.