Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, poproszę by jutro, w po­­­­nie­dzia­łek, po Mszy św. po­­­­­­­pro­­­­wa­dzi­ła III Ró­ża Żywego Różańca.
2. NOWENNĘ KU CZCI ŚW. ANTONIEGO Z PAD­WY odma­wia­my we wtorek, po Mszy św.. Proś­by i po­dziękowania za wstawiennictwem tego świętego, można składać do ko­­­szycz­­ka przy fi­gu­rze w przed­­­sion­ku koś­cio­­ła.
3. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:
'  święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Bielsku Białej – w poniedziałek, 24 wrześ­nia;
'  wspomnienie św. Kosmy i Damiana, męczennikóww środę, 26 wrześ­nia;
'  wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbiteraw czwartek, 27 wrześ­nia;
'  wspomnienie św. Wacława, męczennikaw piątek, 28 września;
'  święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała - w sobotę, 29 września.
4. SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI KLASY III, które u­czą się w in­nych szkołach niż Szko­ła Podstawowa na Świętoszówce, a mie­szkają na terenie naszej parafii i są zainte­re­so­wa­ni przygotowaniem ich dzieci do I Komunii św. w naszej parafii, odbędzie się w czwar­tek, 27 września, o godz. 19.00 w naszym domu parafialnym.
5. KOLEJNY WIECZÓR UWIEL­BIE­NIA. będzie miał miejsce w naszym koś­ciele, w naj­bliższy czwar­tek 27 września o godz. 19.00.
6. JUŻ DZISIAJ INFORMUJĘ I SERDECZNIE ZAPRASZAM NA NIEDZIELĘ E­WAN­GELIZACJI W NASZEJ PARAFII, która odbędzie się w sobotę i niedzielę, 29/30 wrześ­nia 2018 r. Ewangelizację w ramach Tygodnia z Ewangelią poprowadzi Diecezjalna Dia­­konia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie z naszej diecezji. Przyjmijmy zaproszenie i przyj­dźmy w tym dniu do naszego kościoła parafialnego.
7. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE. Wójt Gminy Jasienica zawiadamia, że został wy­ło­żo­ny do publicznego wglądu Projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niesta­no­wią­­­cych własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Jasienica. Projekt ten został wy­ło­żo­ny 24 września i będzie do wglądu do 23 listopada br. w Urzędzie Gminy Jasienica w pokoju nr 113 na I piętrze: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.30 do 13.00 oraz we wtorki w godz. od 11.00 do 16.00. W okresie 30-tu dni od daty wyłożenia ww. projektu do pu­­blicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrze­że­­­­nia i wnioski w sprawie niniejszego projektu. Zawiadomienie podpisał zastępca wójta Krzy­­sz­­tof WIE­CZE­RZAK.
8. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, wspólnotę stołu Słowa Bo­żego i Eu­cha­rys­­­­tii o­raz za dar ma­­­te­rial­ny, który przeznaczymy dzisiaj na potrzeby naszej parafii. Bóg za­płać! Dziękuj za dary stołu przynoszone na probostwo, a także bardzo serdecznie dziękuję pa­­nu Janowi za pomalowanie pomieszczeń na probostwie oraz panu Pawłowi za pomoc w us­­tawianiu mebli po malowaniu. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam po stokroć swoim bło­go­­sławieństwem i potrzebnymi łaskami pomoc nam okazaną.