OK ogłoszenia

Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. OD WIELU JUŻ LAT 15 PAŹDZIERNIKA OBCHODZIMY W POLSCE JAKO DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO. Jego inicjatorem była grupa rodziców, która doświadczyła śmierci swoich dzieci.
Wczoraj sprawowaliśmy Mszę św. w intencji dzieci utraconych i ich bliskich dotkniętych tym szczególnym cierpieniem, modliliśmy się na naszym parafialnym cmentarzu przy grobie dziecka utraconego i w tej intencji odmówiliśmy różaniec. Pa­miętajmy w tym dniu o zmarłych dzieciach, ale również o rodzicach i wszystkich ich blis­kich, którzy doświadczyli straty swojego potomstwa. Szanujmy i starajmy się zrozumieć ich cierpienie, a także chciej­my okazać duchową, modlitewną bliskość w przeżywaniu ogromnej tragedii jaką przeżywają, bez względu na to, na którym etapie życia i z jakiego powodu ich pociecha odeszła. Wyrazem naszej bliskości z nimi powinna być modlitwa.

2. KOLEJNY WIECZÓR UWIELBIENIA, będzie miał miejsce w naszym koś­ciele, dzisiaj, w niedzielę, po nabożeństwie różańcowym. Zapraszamy wszystkich: dużych i małych, młodych i seniorów, kobiety i mężczyzn, smutnych i szczęśliwych, wypoczywających i pracujących, słowem wszystkich, którzy chcą wielbić Święte Imię JEZUS!

3. JAK W KAŻDY PONIEDZIAŁEK, TAK I JUTRO MODLITWĄ RÓ­ŻAŃ­CO­WĄ PRZED MSZĄ ŚW. MO­DLI­MY SIĘ W IN­­TEN­­CJI NA­­­SZEJ PA­­­RAFII. Jutro, po­­pro­szę o przy­­go­to­wa­nie roz­­­­wa­­­żań i po­pro­­­wa­dze­nie mo­­dli­twy - V Ró­żę Różańcową.

4. NABOŻEŃSTWA RÓŻA­Ń­­­CO­WE W NASZYM KOŚCIELE są od­pra­wiane: dzisiaj, w niedzielę po po­łudniu o godz. 15.00, w poniedziałek, w środę, czwartek i piątek przed Mszą św. o godz. 17.15, we wtorki rano po Mszy św. o 8.45, a w so­­bo­ty o godz. 18.15. Na nabożeństwa ze szczególnym udziałem dzieci za­­praszam w niedziele, środy, czwartki i piątki. Dzieciom przypominam o konkursie różańcowym. Pierwsze ró­­żańce już się pojawiły na naszej dekoracji; Czekamy na dalsze!

5. LITURGICZNE OBCHODY TEGO TYGODNIA:

  • wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej – przypada jutro, w poniedziałek, 16 października;
  • wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennikawe wtorek, 17 października;
  • święto św. Łukasza, ewangelistyw środę, 18 października;
  • wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, patrona naszej diecezjiw piątek, 20 października. Jest to tak­że III piątek m-ca, dlatego w tym dniu przed Mszą św., w ramach nabożeństwa różańcowego, odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia;

6. WSZYSTKICH SENIORÓW Z NASZEJ PARAFII, zapraszamy w najbliższą środę, 18 paź­dzier­nika. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona o godz. 9.00, a po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy stole w naszym domu parafialnym. Pomóżmy naszym seniorom w tym dniu dostać się do kościoła. Kochani seniorzy! Zapraszamy.

7. SPOTKANIE PARAFIALNEJ RADY DS. EKONOMICZNYCH odbędzie się w środę, 18 paź­dzier­ni­ka o godz. 19.30 na probostwie.

8. MŁODZIEŻ KLASY II GIMNAZJUM I KLASY VII SZOKŁY PODSTAWOWEJ, zapraszam na co­mie­sięczną katechezę, w czwartek, 19 października o godz. 19.00 do sali na górze na probostwie.

9. SPOTKANIE ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚW. SARCA PANA JEZUSA od­bę­dzie się w piątek, 20 października o godz. 16.00, w sali na górze na probostwie. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą trwać przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Wezwanie naszej parafii, przecież jednak nas do czegoś zobowiązuje!

10. NASZĄ MŁODZIEŻ, STUDIUJĄCĄ, PRACUJĄCĄ I UCZĄCĄ SIĘ, oraz młodzież z gimnazjum, ser­decznie zapraszam na Mszę św. o godz. 20.00, w najbliższy piątek, 20 października do naszego kościoła. Spowiedź św. od 19.30, a nasz zespół młodzieżowy, proszę o oprawę muzyczną na tej Mszy św..

11. SPOTKANIE RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA NASZEJ PARAFII, wszystkich członków, a zwła­sz­cza ze­­la­torek i zelatorów, odbędzie się w sobotę 21 października, o godz. 16.00, w naszym kościele.

12. PARAFIALNĄ RADĘ DUSZPASTERSKĄ zapraszam na spotkanie w przyszłą niedzielę, 22 paź­dzier­­ni­ka po nabożeństwie różańcowym o 16.00 do naszego domu parafialnego.

13. W PRZEDSIONKU KOŚCIOŁA WYŁOŻONE SĄ FORMULARZE ZALECEK ZA ZMA­R­ŁYCH, na których możemy wypisać naszych drogich zmarłych, a za których będziemy się modlić na różańcu w u­ro­czys­tość Wszystkich Świętych i przez pierwszy tydzień listopada. W intencji tych zmarłych zostaną także od­­prawione Msze św..

14. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE. Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy, filia w Bierach, poszukuje osoby do pracy – palacza. Informacja pod telefonem, który jest podany w gazetce lub na ogłoszeniu w gablotce oraz bezpośrednio w GOK-u w Bierach w godzinach pracy placówki.

15. KALENDARZE NA NOWY ROK, można nabyć w przedsionku kościoła w ramach samoobsługi. Zaś w zakrystii, prosimy odebrać zamówione czasopisma. Prenumeratorów czasopism proszę o uregulowanie  płatność za IV kwartał tego roku i określenie się czy są zainteresowani kontynuacją prenumeraty w przyszłym roku.

16. DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ MODLITWĘ, za wspólnotę stołu Słowa Bożego i Eu­cha­rys­tii. Bar­­dzo ser­decznie dziękuję za dar materialny, który dzisiaj przeznaczymy na potrzeby naszej parafii. Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli w minionym tygodniu, w ostatnim czuwaniu fatimskim w tym roku. Dziękuję także za dary stołu przynoszone na probostwo. W przyszłą niedzielę, 22 października, w Kościele, będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny, który rozpocznie Tydzień Misyjny, dlatego kolekta zebrana w czasie Mszy św., przeznaczona będzie na cele misyjne.