Parafia Rzymskokatolicka

Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Bierach

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BIERACH

Ogłoszenia

1. MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ W INTENCJI NASZEJ PARAFII, odmawiamy w każ­dy po­nie­­dzia­łek, po Mszy św.. W najbliższy po­nie­dzia­­­łek po­pro­­­­­szę o przygotowanie roz­wa­żań i po­pro­wa­­dze­nie tej modlitwy - VIII Różę Różań­co­wą.

2. LITURGICZNE OBCHODY TYGODNIA:

'  wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męcz. – przypada w poniedziałek, 21 stycz­nia;

'  wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i d-ra K-ław czwartek, 24 stycz­nia;

'  święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła – obchodzić będziemy w piątek, 25 stycznia. W tym dniu kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan;

'  wspomnienie św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa – w sobotę, 26 stycznia.

3. KOLĘDA – WIZYTA DUSZPASTERSKA W TYM TYGODNIU, przedstawia się na­s­­­­tę­­pująco:

¯ ul. LASKOWA (133, 331, 230, 113, 246, 254, 66, 368, 228, 142, 224) - niedziela 20 stycznia 2019 r. od godz. 15.00;

¯ ul. ŁUKOWA (295, 325, 109, 93, 262, 25, 343, 267) - poniedziałek 21 stycznia 2019 r. od godz. 16.00;

¯ ul. ŚWIERKOWA (69, 28, 207, 51, 136, 211,) i ul. SZKOLNA (234, 140, 386, 134, 53, 126, 100, 143) - wtorek 22 stycznia 2019 r. od godz. 16.00;

¯ ul. SZKOLNA (297, 68, 26, 194A, 194B, 361, 283, 200, 59, 104, 303) - środa 23 stycznia 2019 r. od godz. 16.00;

¯ ul. SZKOLNA (145, 135, 146, 353, 153, 149, 150, 157, 196, 233, 158, 25) - czwartek 24 stycznia 2019 r. od godz. 16.00;

¯ ul. LEŚNA (Świętoszówka) (166, 15, 179, 104) i ul. JODŁOWA (Świętoszówka) (102, 65, 65/2, 110, 165, 14, 183, 112) - piątek 25 stycznia 2019 r. od godz. 16.00;

¯ ul. ROTUZ (000, 302, 309, 31, 88, 101) i ul. SPORTOWA (30, 35, 277, 164, 290, 24) - sobota 26 stycznia 2019 r. od godz. 10.00;

¯ ul. SPOKOJNA (300, 335, 269, 280, 23) i ul. STAWOWA (116, 247, 334) i kolęda na życzenie dla tych, którzy nie mogli przyjąć kolędy w zaproponowanym terminie - niedziela 27 stycznia 2019 r. od godz. 15.00;

Rodziny, które chcą zaprosić kapłana i służbę liturgiczną na posiłek, proszone są aby zgło­sić to w zakrystii i za­­pisać się na przygotowanej liście. Proszę o wyrozumiałość. Nie chcemy ni­ko­mu odmawiać, ale mamy tylko jeden żołądek. Tradycyjnie też, proszę o to, aby pierw­­­­sza ro­dzina przywiozła kapłana i służ­bę liturgiczną z probostwa do swojego domu, a os­ta­t­nia od­wioz­ła do kościoła. Nowych mieszkańców na­szej Pa­ra­fii proszę, aby jeśli chcą przy­jąć Ko­lę­dę w swoim domu, to kilka dni wcześniej, zgłosili to w za­krys­tii.

4. ADORACJA PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE odbędzie się tra­­dy­cyj­­­­nie w czwar­­­­tek pół godziny przed Mszą św.!

5. FUNDACJA CHARYTATYWNA „POMÓŻMY UBOGIM” ISTNIEJĄCA PRZY NASZEJ PA­RA­FII prosi o darowiznę w postaci 1% podatku dochodowego od osób fi­zycz­nych. Każdy może pomóc prze­­­kazując go przy rocznym zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że w odpowiedniej rubryce wpiszemy naz­wę naszej Fundacji i numer KRS. Urząd Skarbowy prze­każe nasz dar na konto Fundacji. Nazwę Fundacji i nu­mer KRS można znaleźć na u­lot­kach wyłożonych w przedsionku kościoła lub na stronie fundacji www.­fun­dacjabiery.pl. Za każdy dar i każdą formę wsparcia w imieniu obdarowanych, podopiecz­nych Fundacji ser­deczne „Bóg zapłać!”.

6. PRENUMERATORÓW CZASOPISM KATOLICKICH, proszę o opłacenie pre­­nu­me­raty za I kwartał nowego roku w zakrystii u kościelnych. Dzię­ku­ję.

7. KANCELARIA PARAFIALNA W OKRESIE KOLĘDOWYM BĘDZIE NIE­­CZYN­­­­­NA. Sprawy bieżące i pilne proszę załatwiać codziennie po Mszach św. w zakrystii. Tam też moż­na odebrać Karty Intencji Mszalnych na bieżący rok.

8. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA DAR WSPÓLNOTY ORAZ BRATERSTWO STO­­­­­ŁU SŁO­­­WA BO­­­ŻEGO I EUCHARYSTII. Bardzo serdecznie dziękuję za dar ma­te­rial­­­­ny zło­­­­żony dzi­siaj na cele charytatywne jako jałmużna postna. Dziękuję także wszystkim, którzy służyli nam pomocą w minionym ty­go­dniu, zwłaszcza panom, którzy rozładowywali wę­giel do kotłowni. Wszyst­kim życzę radosnej niedzieli, świętowanej w gronie najbliższych.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Plan Kolędy GAZETKA 2018-2019 r..pdf)PLAN KOLĘD - wizyt duszpasterskich 2018-2019 r. 285 Kb